NativeLib МОНГОЛ
Толь бичиг Хэлний толь бичиг Тайлбар толь Тестүүд
орчуулга жишээ синониумууд антонимууд зураг дуудлага

Basic phrases → Үндсэн хэллэгүүд: Хэлний толь бичиг

yes
тиймээ
no
үгүй
maybe
магадгүй
perhaps
магадгүй
please
гуйя
thanks
баярлалаа
thank you
баярлалаа
thanks very much
маш их баярлалаа
thank you very much
маш их баярлалаа
you're welcome
та тавтай морилно уу
don't mention it
үүнийг битгий хэлээрэй
not at all
огт биш
hi
сайн уу
hello
Сайн уу
good morning
өглөөний мэнд
good afternoon
өдрийн мэнд
good evening
оройн мэнд
bye
баяртай
goodbye
Баяртай
goodnight
сайн шөнө
see you!
баяртай!
see you soon!
удахгүй уулзацгаая!
see you later!
дараа уулзацгаая!
have a nice day!
Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй!
have a good weekend!
Амралтын өдрөө сайхан өнгөрүүлээрэй!
excuse me
Уучлаарай
sorry
уучлаарай
no problem
асуудалгүй
it's OK
зүгээр
that's OK
зүгээр
don't worry about it
үүнд санаа зовох хэрэггүй
do you speak English?
Та англиар ярьдаг уу?
I don't speak English
Би англиар ярьдаггүй
I don't speak much English
Би англиар бага ярьдаг
I only speak very little English
Би зөвхөн маш бага англиар ярьдаг
I speak a little English
Би бага зэрэг англиар ярьдаг
please speak more slowly
арай удаан ярина уу
please write it down
бичээд өгөөч
could you please repeat that?
Та үүнийг давтаж хэлнэ үү?
I understand
Би ойлгож байна
I don't understand
Би ойлгохгүй байна
I know
би мэднэ
I don't know
Би мэдэхгүй байна
excuse me, where's the toilet?
уучлаарай, жорлон хаана байна?
excuse me, where's the Gents?
уучлаарай, Gents хаана байна?
excuse me, where's the Ladies?
уучлаарай, хатагтай нар хаана байна?
Entrance
Оролт
Exit
гарах
Emergency exit
Аврах гарцын
Push
түлхэх
Pull
Татах
Toilets
Ариун цэврийн өрөө
WC
WC
Gentlemen
Ноёд оо
Gents
Gents
Ladies
Бүсгүйчүүд ээ
Vacant
Сул
Occupied
Эзлэгдсэн
Engaged
Сүй тавьсан
Out of order
Захиалга дууссан
No smoking
Тамхигүй
Private
Хувийн
No entry
Оролт байхгүй