NativeLib МОНГОЛ
Толь бичиг Хэлний толь бичиг Тайлбар толь Тестүүд
орчуулга жишээ синониумууд антонимууд зураг дуудлага

Jobs → Ажлын байр: Хэлний толь бичиг

what do you do?
Чи юу хийдэг вэ?
what do you do for a living?
та амьдралаа юу хийдэг вэ?
what sort of work do you do?
Та ямар ажил хийдэг вэ?
what line of work are you in?
Та ямар чиглэлээр ажилладаг вэ?
I'm a …
Би бол …
I'm a teacher
би бол багш
I'm a student
Би бол сурагч
I'm a doctor
Би эмч хүн
I work as a …
Би ...
I work as a journalist
Би сэтгүүлч хийдэг
I work as a programmer
Би програмистаар ажилладаг
I work in …
Би ажилладаг ...
I work in television
Би телевизэд ажилладаг
I work in publishing
Би хэвлэлийн чиглэлээр ажилладаг
I work in PR
Би PR чиглэлээр ажилладаг
I work in sales
Би борлуулалтын чиглэлээр ажилладаг
I work in IT
Би IT чиглэлээр ажилладаг
I work with …
Би хамтран ажилладаг ...
I work with computers
Би компьютертэй ажилладаг
I work with children with disabilities
Би хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдтэй ажилладаг
I stay at home and look after the children
Би гэртээ үлдээд хүүхдүүдээ харж байна
I'm a housewife
Би гэрийн эзэгтэй
I've got a part-time job
Би цагийн ажилтай болсон
I've got a full-time job
Би бүтэн цагийн ажилтай болсон
I'm …
Би ...
I'm unemployed
Би ажилгүй байна
I'm out of work
Би ажилгүй байна
I'm looking for work
Би ажил хайж байна
I'm looking for a job
Би ажил хайж байна
I'm not working at the moment
Би одоогоор ажиллахгүй байна
I've been made redundant
Намайг илүүдэл болгосон
I was made redundant two months ago
Намайг хоёр сарын өмнө ажилгүй болгосон
I do some voluntary work
Би сайн дурын ажил хийдэг
I'm retired
би тэтгэвэрт гарсан
who do you work for?
чи хэний төлөө ажилладаг вэ?
I work for …
Би ажилладаг ...
I work for a publishers
Би хэвлэн нийтлэгчдэд ажилладаг
I work for an investment bank
Би хөрөнгө оруулалтын банкинд ажилладаг
I work for the council
Би зөвлөлд ажилладаг
I'm self-employed
Би хувиараа бизнес эрхэлдэг
I work for myself
Би өөрийнхөө төлөө ажилладаг
I have my own business
Би өөрийн гэсэн бизнестэй
I'm a partner in …
Би түнш ...
I'm a partner in a law firm
Би хуулийн фирмийн хамтрагч
I'm a partner in an accountancy practice
Би нягтлан бодогчийн дадлагын түнш хүн
I'm a partner in an estate agents
Би үл хөдлөх хөрөнгийн зуучлагчдын түнш юм
I've just started at …
Би дөнгөж сая эхэлсэн ...
I've just started at IBM
Би дөнгөж IBM дээр ажиллаж эхэлсэн
where do you work?
чи хаана ажилладаг вэ?
I work in …
Би ажилладаг ...
I work in an office
Би оффист ажилладаг
I work in a shop
Би дэлгүүрт ажилладаг
I work in a restaurant
Би ресторанд ажилладаг
I work in a bank
Би банкинд ажилладаг
I work in a factory
Би үйлдвэрт ажилладаг
I work in a call centre
Би дуудлагын төвд ажилладаг
I work from home
Би гэрээсээ ажилладаг
I'm training to be …
Би… байхаар бэлтгэл хийж байна
I'm training to be an engineer
Би инженер мэргэжлээр сурч байгаа
I'm training to be a nurse
Би сувилагчийн мэргэжлээр сурч байна
I'm a trainee …
Би дадлагажигч байна ...
I'm a trainee accountant
Би дадлагажигч нягтлан бодогч хүн
I'm a trainee supermarket manager
Би дадлагажигч супермаркет менежер
I'm on a course at the moment
Би одоогоор курст явж байна
I'm on work experience
Би ажлын туршлагатай
I'm doing an internship
Би дадлага хийж байна