NativeLib МОНГОЛ
Толь бичиг Хэлний толь бичиг Тайлбар толь Тестүүд
орчуулга жишээ синониумууд антонимууд зураг дуудлага

Хэлний толь бичиг: англи → монгол

Basic phrases Үндсэн хэллэгүүд Common expressions Нийтлэг хэллэг Emergencies Онцгой байдал General conversation Ерөнхий яриа Making friends Найз нөхөдтэй болох Languages and communication Хэл, харилцаа холбоо Family and relationships Гэр бүл ба харилцаа Interests Сонирхол Jobs Ажлын байр Education Боловсрол Religion Шашин Dating and romance Болзоо ба роман Arranging to meet Уулзахаар тохиролцож байна Time expressions Цаг хугацааны илэрхийлэл Telling the time Цаг Хэлэх Dates Огноо The weather Цаг агаар At home Гэртээ Entertaining guests Зочдыг зугаацуулах Travel Аялал Asking and giving directions Асууж, чиглэл өгч байна Motoring Моторт Car hire Машин түрээс Travelling by taxi Таксигаар аялах Travelling by bus and train Автобус, галт тэргээр аялах Travelling by air Агаараар аялах Travelling by boat Усан онгоцоор аялах Passport control and customs Паспортын хяналт, гааль Making a reservation Захиалга хийх Checking in Бүртгүүлж байна During your stay Таны оршин суух хугацаанд Checking out Нь шалгах Eating and drinking Идэж уух At a pub, bar, or café Паб, баар, эсвэл кафед At a restaurant Ресторанд Shopping Дэлгүүр хэсэх At the supermarket Супермаркет дээр Shopping for clothes Хувцас худалдаж авах Services and repairs Үйлчилгээ ба засвар Around town Хотын эргэн тойронд At the tourist information office Аялал жуулчлалын мэдээллийн албанд At the post office Шуудан дээр At the bank Банкинд At the hairdressers Үсчин дээр At the estate agents Үл хөдлөх хөрөнгийн агентууд дээр Leisure and entertainment Амралт, зугаа цэнгэл Buying tickets Тасалбар худалдаж авах At the cinema Кино театрт At the theatre Театрт At a nightclub Шөнийн клубт Museums and galleries Музей, галерей Health Эрүүл мэнд At the chemists Химичдэд At the doctors Эмч нар дээр At the dentists Шүдний эмч дээр At the opticians Оптикчуудад At work Ажил дээрээ Applying for a job Ажилд өргөдөл гаргах Using the telephone Утас ашиглах Writing letters and emails Захидал, имэйл бичих